DUIKEN IN ZEELAND duikcursus duikschool zeeland
duiken duikcursus zeeland
 
    DAN Advanced Oxygen Provider, nog meer zuurstof Divers alert Network DAN Advanced Oxygen duiken duikschool Zeeland
 

Deze cursus is de opvolging van de Oxygen Provider Cursus. Naast de elementaire kennis worden je in deze cursus nog een aantal extra vaardigheden bijgebracht inclusief de bijbehorende kennis. Je leert omgaan met de ambuballon en de Manual Triggered Ventile (MTV ofwel reanimiatie overdrukventiel). Met deze laatste kun je een gewonde duiker, die niet zelfstandig ademt, toch beademen.

Wat kun je met deze cursus?
Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderdencursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV).

Cursusdoel
Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider ("DAN Advanced Oxygen Provider") programma is ontworpen om de vaardigheden en kennis te onderwijzen die nodig zijn voor het levensreddend handelen en te reanimeren met reanimatie technieken om een duiker die niet ademt te helpen. De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manual Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de AmbuBallon (BVM)

Wat heb je nodig om met deze cursus te beginnen?
Minimumleeftijd 15 jaar
Dan Oxygen Provider Brevet

Wat ga je doen in deze cursus?
Aan het eind van dit programma, DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, zijn deelnemers in staat om:

• De instructies voor het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde duiker   op te noemen.
• De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden.
• De MTV en/of AmbuBallon te inspecteren.
• De omstandigheden uiteen te zetten waarin de MTV en/of de AmbuBallon gebruikt   kunnen worden.
• De instructies voor beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
• De potentiële problemen met betrekking tot het gebruik van de MTV en/of AmbuBallon   te noemen.
• De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
• De kenmerken van een effectieve beademing met behulp van een MTV en/of AmbuBallon   te beschrijven.
• De te volgen stappen voor reiniging, desinfectering en onderhoud van de MTV en/of AmbuBallon uit te leggen.
• Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren.
• De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen.
• De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC's) van een gewonde duiker te beoordelen.
" Een zorgzame houding te laten zien tegenover een duiker die ziek of gewond wordt.
• De luchtweg te openen en de ademhaling van een gewonde duiker te onderhouden (voer   beademingen uit).
• De MTV en/of AmbuBallon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
• De juiste techniek om de MTV en/of AmbuBallon voor gebruik te testen te   demonstreren.
• De MTV en/of AmbuBallon te gebruiken om een niet-ademende duiker te beademen   (tijdens de training wordt dit gedaan op een pop)
• De MTV te gebruiken om zuurstof toe te dienen aan ademende duikers.
• De aard en omvang van deze cursus in beperkt tot het trainen van Oxygen Providers in   het geven van eerste hulp, met behulp van de MTV en/of de BVM (AmbuBallon) voor
   niet-ademende duikers.

Hoe lang duurt deze cursus?
De cursus duurt vier uur

Wat heb je nog meer nodig voor deze cursus?
Het DAN Advanced O2 Provider lespakket 28,- euro
Pocketmask 22,- euro

Wat kost deze cursus?
Kijk even in onze prijslijst

webdesign: Teun.pro