DUIKEN IN ZEELAND duikcursus duikschool zeeland
duiken duikcursus zeeland
 
    HMLI: is dat gevaarlijk? duikschool zeeland HMLI DAN Divers alert Network
 

HMLI is een mondvol afkorting voor Hazardous Marine Life Injuries, ofwel bedreigende verwondingen toegebracht door onderwaterleven. Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel mogelijkheden er zijn, waardoor je gewond kunt raken onderwater? Nou hoef je je niet meteen ongerust te maken. De meeste dieren zullen zich altijd terugtrekken in plaats van aanvallen, als jij ze niet opzettelijk bedreigd of in het nauw dwingt. Toch blijven er nogal wat mogelijkheden over en het is dan ook goed als duiker om te weten wat je kunt doen, als zoiets gebeurt.
Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus, die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Wat is het doel van deze cursus?
Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te leren.

Welke leerdoelen kent deze cursus?
Aan het eind van dit programma zullen de cursusdeelnemers in staat zijn om:

Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren
Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen
Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen
De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten
Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier
De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven
Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen
De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van    onderwaterleven
Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren
Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging
De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan    zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van    zeevoedselvergifitiging
Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren
De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC's) van een gewonde duiker uit te voeren
Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is
De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij    een gewonde duiker
Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te    beschrijven
De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen,    waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en    drukpunten
Drukpunten te lokaliseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe    bloedingen
Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te    behandelen
Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
Drukimmobilisatietechniek te demonstreren.
De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen
Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door    gevaarlijke zeedieren verminderen

De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen. Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.

Overige info:
Minimum leeftijd 15 jaar

Benodigdheden:
Dan HLMI lespakket 28,- euro
Pocketmask 22,- euro

Wat kost deze cursus?
Kijk even in onze prijslijst

webdesign: Teun.pro