DUIKEN IN ZEELAND duikcursus duikschool zeeland
duiken duikcursus zeeland
 
    Duiken in het Grevelingenmeer duikschool duikcursus padi zeeland
 

De Grevelingen vormde vroeger met andere zeearmen, zoals Haringvliet en Oosterschelde de uitmonding van Rijn, Maas en Waal in de Noordzee. Het verschil tussen eb en vloed bedroeg zo'n 2,5 meter. Op 1 februari 1953 braken, tijdens een zware storm, de dijken in Zuidwest Nederland. Grote delen van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee kwamen onder water te staan.

De ramp
Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen is het Deltaplan uitgevoerd. In dit kader werd de Grevelingendam aangelegd (gereed in 1965). In mei 1971 werd het Grevelingenmeer van de Noordzee afgesloten door de aanleg van de Brouwersdam. Als gevolg van de afsluiting is de eb- en vloedbeweging verdwenen. Tegenwoordig ligt het waterpeil vast op 0,20 m beneden NAP waardoor ondiepe delen, die voorheen alleen bij eb droogvielen, voorgoed boven water kwamen te liggen. In de periode na 1971 is het gebied met geld van de rijksoverheid ingericht tot het prachtige natuur- en recreatiegebied dat het nu is. Sinds 1978 staat het Grevelingenmeer weer in verbinding met de Noordzee door middel van een sluis in de Brouwersdam. Hierdoor wordt het water in de Grevelingen permanent ververst met zout Noordzee
water. Ook is er bij Bruinisse een permanente opening met de Oosterschelde.

Ontstaan
Door de afdamming ontstond het Grevelingenmeer. Het heeft een totale oppervlakte van 11.000 hectare water, waarvan 4.000 hectare minder dan 1,50 meter diep is. Daarnaast is door het wegvallen van het getij ongeveer 3.000 hectare land permanent droog gevallen. Dit land is grotendeels natuurgebied geworden. Vooral langs de beide dammen is ± 300 hectare land ingericht als recreatiegebied.

Duikplaatsen
De Grevelingen kent vele mooie duikstekken. Voor meer info vind je in onze duikschool vele boeken die beschrijvingen geven over het onderwaterleven in het Grevelingenmeer en over de vele duikplaatsen met alle bijzonderheden daarover. Je vindt alle duikstekken ook hier

Onderwaterleven
Sinds de aanleg van de Brouwerssluis in 1978 staat het Grevelingenmeer weer in verbinding met de Noordzee en werd de Grevelingen een zoutwatermeer. Het water werd weer zouter en vele zeedieren keerden geleidelijk aan weer terug, Hierdoor is er tegenwoordig weer sprake van een rijk onderwaterleven. Tussen de waterplanten en de stenen houden zich massa's kleine visjes op, zoals de zwarte Grondel die voor de vele visetende vogels een geliefd voedsel is. Ook zijn er diverse soorten Anemonen en Schelpdieren, zoals het Muiltje, scholen Haring, Botervisjes en Paling te vinden. Na onderzoek naar de gevolgen voor het onderwatermilieu is in 1986 besloten dat het Grevelingenmeer voorgoed een zoutwatermeer zal blijven. In samenwerking met Rijkswaterstaat is in 1999 een nieuw waterbeheersplan opgesteld. De sluis in de Brouwersdam staat nu het hele jaar open. Hierdoor is het mogelijk om het water in het meer optimaal te verversen en de vis zoveel mogelijk gelegenheid te geven om in en uit het meer te kunnen trekken. Het Grevelingenmeer is tegenwoordig één van de schoonste en helderste zoutwatermeren van Zuidwest Europa. bovendien liggen er momenteel al een tijdje plannen om het getij weer beperkt terug te brengen.

webdesign: Teun.pro